Kiến thức nông nghiệp

vùng có năng suất lúa cao nhất nước ta là vùng nào
Sản xuất lúa gạo là một trong những ngành nông nghiệp quan trọng của Việt Nam, đóng góp vào sản xuất thực phẩm và xuất khẩu. Vì vậy, tìm…