CÁNH DIỀU VIỆT - LOGO 1

Sâu bệnh hại cà phê

Sâu đục thân hại cây cà phê là một vấn đề phổ biến gặp phải trong ngành nông nghiệp, gây ra nhiều hậu quả tiêu cực đối với cây…