CÁNH DIỀU VIỆT - LOGO 1

Kỹ thuật canh tác sầu riêng

Để thu hoạch được những trái sầu riêng ngon và ngọt, việc chăm sóc cây sầu riêng con từ giai đoạn ban đầu là một nhiệm vụ vô cùng…