CÁNH DIỀU VIỆT - LOGO 1

Sâu bệnh hại sầu riêng

Sầu riêng là loại cây trồng có giá trị kinh tế cao nhưng cũng rất dễ bị sâu bệnh hại tấn công. Để có thể đảm bảo cây trồng…