CÁNH DIỀU VIỆT - LOGO 1

Sâu bệnh hại ngô

Hiện nay, trên nhiều diện tích trồng ngô đang bị sâu bệnh gây hại mạnh làm ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng thương phẩm. Để có thể…