CÁNH DIỀU VIỆT - LOGO 1

Kỹ thuật canh tác ngô

Phương pháp ngâm ủ hạt giống ngô nếp là một khía cạnh quan trọng được quan tâm bởi nhiều nhà nông. Trong ngành nông nghiệp của nước ta, gieo…