Máy bay phun thuốc TopXGun FP300

Thông tin về sản phẩm FP300:

  • Bình phun 32 lít
  • Công suất vượt trội
  • Cấp độ bảo vệ IP67
  • Chuyến bay an toàn với nhiều tín năng thông minh
  • Sạc nhanh tiết kiệm thời gian
  • Hoạt động hoàn toàn tự động với độ chính xác cao
  • Phần mềm Hỗ trợ bảo vệ thực vật APP