CÁNH DIỀU VIỆT - LOGO 1

Kỹ thuật canh tác cây mít

Khi nói đến việc trồng mít ở miền Bắc Việt Nam, câu hỏi lớn mà nhiều người đặt ra là: Miền Bắc nên trồng giống mít gì? Đây không…