CÁNH DIỀU VIỆT - LOGO 1

Cây mít

Bệnh nứt thân xì mủ mít đang lan rộng và gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho hàng ngàn nhà vườn. Tình trạng này đặc biệt nguy hiểm…