CÁNH DIỀU VIỆT - LOGO 1

Sâu bệnh hại chanh dây

Bệnh chanh dây héo là một loại bệnh thường gặp ở cây chanh. Nó gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho cây trồng, ảnh hưởng đến năng suất…